Колектив

Колектив на Начално училище „Христо Ботев“
с. Писарово , община Искър

Андриан Русанов – Директор на НУ „Христо  Ботев“
Ирена Крачунова – учител III и  IV клас
Деница Топчийска – учител I и II клас
Татяна Мотовска – учител ЦДО
Илия Антонов – учител ПГ
Мариана Тотова – касиер – счетоводител
Йорданка Матовска – домакин /чистач
Албена Атанасова – чистач