За нас

Първото светско училище в с.Писарово е открито в далечната 1868 год. по данни от държавен архив НП гр. Габрово.
Първата сграда на училището в селото е построена през 1884 год. в близост до читалището. Разполагала е само две класни стаи и една канцелария.
През 1908 год .поради нарастване броя на учениците по инициатива на кмета Нино поп Херафимов е взето решение да се построи по – голямо училище. Новата сграда , която съществува и днес има на разположение 9 учебни стаи, една учителска стая, дирекция и голям физкултурен салон. Под формата на буквата „П“ училището е разположено западно от центъра на селото в близост до р. „Бара“ и отваря врати през 1910 год. През годините в ОУ „Христо Ботев“ са обучавани хиляди ученици, класните стаи са били пълни с деца жадни за знания, наука и прогрес.
С настъпване на демократичните процеси през 1989 год. и към днешна дата ситуацията се е променила. От десет години НУ „Христо Ботев“ продължава своето съществуване с две слети паралелки 1-2кл. и 3-4кл. Към училището функционира подготвителна група от 5 – 6 годишни деца.
Преподавателите , родителите и прогресивната общественост в село Писарово вярват, че ще настъпи по-добро време за НУ „Христо Ботев“, че то ще продължи традициите поставени от първите и всички онези учители допринасяли за духовното израстване на децата на България.